[Kirchliches Ereignis | 2. Vatikanisches Konzil (1962-1965)]